Аялалын маршрут

Аялалын маршрут-1

 1. Ганц мод хилийн боомтоос
 2. Мэлхий хад
 3. Баяжихын агуй
 4. Чингэсийн уурганы нүх
 5. Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/
 6. Дэмчогийн хийд
 7. Эрээтийн хийд
 8. Цагаан толгойн хийд
 9. Оюу толгой
 10. Жуулчны бааз/хонох/
 11. Ханбогд сум
 12. Заган ой
 13. Шар цав/ 5-6 төрлийн үлэг гүрвэлийн 15000 орчим мөр/
 14. /Өдрийн хоол боолтоор/
 15. Сүйхэнтийн чулуужсан модон ой
 16. Малчин айл
 17. Ханбогд сум /Хонох/
 18. буцах 2 өдөр 2 шөнө

Аялалын маршрут-2

 1. Ганц мод хилийн боомтоос
 2. Мэлхий хад Баяжихын агуй
 3. Чингэсийн уурганы нүх
 4. Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/
 5. Оюу толгой /Хонох/
 6. Далайн дуулга, Жавхлантын хадны сүг зураг /аль нэгийг нь үзэх/
 7. Хүрдэт агуй /Өдрийн хоол боолт/
 8. Заган ой
 9. Мангасын хүрээ
 10. Гурван зээрдийн агуй
 11. Буцах 3 өдөр 2 шөнө

Аялалын маршрут-3

 1. Ганц мод хилийн боомтоос
 2. Мэлхий хад Баяжихын агуй
 3. Чингэсийн уурганы нүх
 4. Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/
 5. Дэмчогийн хийд
 6. Эрээтийн хийд
 7. Цагаан толгойн хийд
 8. Оюу толгой
 9. Жуулчны бааз/хонох/
 10. Даланзадгад хот
 11. Ёлын ам
 12. Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/
 13. Баян заг
 14. Хавцгайтын хадны сүг зураг
 15. Жуулчны бааз /хонох/
 16. Хонгорын элс /Өдрийн хоол/
 17. Баян төхөмийн нуур
 18. Баяндалай сум
 19. Дүнгэнээгийн хавцал
 20. Даланзадгад хот /Хонох/
 21. Буцах Цогтцэций сум
 22. Ханбогд сум
 23. Ганц мод хилийн боомт
 24. 4 өдөр 3 шөнийн аялал