Ил тод байдал

03.14.2024 Ил тод байдал

Ханбогд сумын засаг даргын тамгын газрын товч танилцуулга

Сумын ард түмнийг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж төр засгийн бодлогыг хэргэжүүлэх, олон талт цаг үеийн асуудлыг шийдвэрлэн гүйцэтгэх үүрэг бүхий АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны түүх нь 1924 онд Галба сум байгуулагдсан үеэс эхэлжээ.

Цааш унших