Онцгой байдлын газар

Гал түймэр унтраах, аврах 66 дугаар анги

Түүхэн замнал

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 183 дугаар тогтоолоор Ханбогд суманд 4 дүгээр зэрэглэлийн Гал түймэр унтраах, аврах анги байгуулагдаж 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс үндсэн чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

Зорилго: Гамшгийн эрсдлийн удирлагын тогтолцоог үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх

Удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах

Зорилт: Олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

Алба хаагчдын бие бялдар, мэргэжлийн ур чадвар, цэргийн сахилга, ёс зүйн төлөвшлийг  сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Гал түймэр унтраах, аврах ангийн техник хүч хэрэгсэл
  • Үндсэн албаны автомашин: МАЗ АЦ-5тн 2018 онд Беларусь улсад үйлдвэрлэгдсэн 6 хүний суудалтай 5 тн Гал унтраах бодис 200 л хөөс үүсгэгчийн багтаамжтай
  • Туслах албаны автомашин: БНХАУ-д 2012 онд үйлдвэрлэгдсэн DONGFENG загварын автомашин 3 хүний суудалтай 4300 мотортой 8тн Гал унтраах бодисын багтаамжтай
  • Шуурхай албаны автомашин: ОХУ-д үйлдвэрлэсэн УАЗ ФУРГОН маркын автомашин 10 хүний суудалтай 2,7 мотортой 2018 онд үйлдвэрлэгдсэн.
Бие бүрэлдэхүүний сургалт

“Оюу-Толгой” ХХК-ны Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх баг (ERT), болон Гүний уурхайн аврах багтай хамтарсан сургалтын төлөвлөгөө гарган алба хаагчдыг мэргэшүүлэх, дадлагжуулах сургалтуудыг хамтран зохион байгуулж байна. Уг сургалтын хүрээнд “Зам тээврийн осол”, “Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах”, “ Өндөрөөс аврах ажиллагаа явуулах” гэсэн дадлагуудыг хамтран зохион байгуулсан. Цаашид сургалтын төлөвлгөөний дагуу “Ил задгай гарсан гал түймрийг унтраах”, “Өндөр барилгад шаттайгаар гал түймэр унтраах үйл ажиллагаа”, “Нисэх төхөөрөмжийн ослын буултын үед гарсан гал түймрийг унтраах”  зэрэг дадлага сургалтуудыг зохион байгуулж ажиллаж байна.

2019-2022 онд Сум орон нутгийн төсөвт суулган сумын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд:
  • 2019 онд зарлан мэдээллийн /авиарын төхөөрөмж/
  • 2020 онд Ангийн байрлалд гүний худаг
  • 2021 онд шуурхай албаны автомашин /Ланд крусер 105 маркын/
  • 2022 онд GPS-3ш, дрон, иридум-2ш, моторт завь, аврах хантааз, аврах цагираг, ус соруулах помп 4ш, ОПО цув-6ш, Л-1 цув 8ш,