Ханбогд хот тохижилт ОНӨААТҮГ

ХАНБОГД ХОТ ТОХИЖИЛТ ОНӨААТҮГазрын товч танилцуулга

Ханбогд хот тохижилт ОНӨААТҮГазар нь 2015 онд байгуулагдсан бөгөөд Ханбогд сумын тохижилт үйлчилгээ, ногоон байгууламж, зам цэвэрлэгээ, сумын төвийн өндрийн гэрэлтүүлэгийг хариуцан ажилладаг.

Бүтэц орон тоны хувьд 24 хүний оронтой бөгөөд одоогийн байдлаар 23 ажилтантай ажиллаж байна.

Зорилго: Ханбогд сумын төвийн гэрэлтүүлэг болон ногоон байгууламж тохижилт үйлчилгээг сайжруулж бүрэн гэрэлтүүлэгтэй болгох ногоон байгууламжийг ихэсгэх.

Хаяг: Ханбогд сум Иргэдийн хөгжлийн төв 1-р давхар

Утас: 88050050