Тендерийн урилга бүгд

Манай сум Статистик мэдээ

Газар нутаг 15,150 км2
Хүн ам 8,154
Сууршил 0.26 хүн/км2
Мал сүрэг 200,563
ААН-ийн тоо 220
Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар (2022) 95,649,982,000 ₮
Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар (2022) 2,781,115,900 ₮
Хөдөлмөр эрхлэлт 2,100

Өргөдөл, гомдол

Бидэнтэй нэгдээрэй

Биднийг дагаарай