Тендерийн урилга бүгд

Манай сум Статистик мэдээ

Газар нутаг 15,150 км2
Хүн ам 8,055
Сууршил 0.26 хүн/км2
Мал сүрэг 208,328
ААН-ийн тоо 683
Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар (2022) 10,356,542,100 ₮
Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар (2022) 97,664,433,800 ₮
Хөдөлмөр эрхлэлт 6,540

Өргөдөл, гомдол

Бидэнтэй нэгдээрэй

Биднийг дагаарай