Даланзадгад сумын Шинэ суурьшлын бүсийн гадна холбоо, дохиоллын шугамын ажил

2016 оны 11 сарын 09
Даланзадгад сумын Шинэ суурьшлын бүсийн гадна холбоо, дохиоллын шугамын ажил  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд