Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХАНБОГД СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2023-03-29
2023 оны 03 дугаар сарын 29-нд Ханбогд сумын ЗДТГазарт "Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хуульд нийцсэн эсэх, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт үр дүнтэй хэрэгжсэн эс...

Тендерийн урилга бүгд