Бодлого, Сурталчилгаа

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2019-03-07
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дотоод дүрэм Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын /цаашид “Газар” гэх/ төрийн албан хаагчийн /цаашид “Ажилтан” гэх/ хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрх, үүрэг, төрийн үйлчи...