Үйл ажиллагааны ил тод байдал

ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2019-09-25
  Сумын ард түмнийг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж төр засгийн бодлогыг хэргэжүүлэх, олон талт цаг үеийн асуудлыг шийдвэрлэн гүйцэтгэх үүрэг бүхий АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны түүх нь 1924 онд Галба сум байгуулагдсан үеэс эхэлжээ. Орон нутгийн засаг захиргааны нэгж нь 1924 оноос 10, 20 гэрийн, 4...

Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангаас олгогддог Санхүүжилтийн квотын төсөлд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоо, ТББайгууллагаас төсөл хөтөлбөр хүлээн авна.

2019-04-10
1.Засаг даргын Тамгын газар: Оюу толгой ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангаас  олгогддог санхүүжилтийн квотын төсөлд оролцохыг урьж байна. Тавигдах шаардлага:   1.Төсөл хөтөлбөрийн зорилго: Зорилтот сумдын нийт иргэд, тухайлбал нийгмийн эмзэг бүлгийн ир...