Үндсэн чиглэл

"ХҮҮХЭД БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ" хүүхдийн чуулган 2019

2019-11-13
Ханбогд сумын ХҮҮХЭД БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ хүүхдийн чуулганд Өмнөговь аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгч Б.Эрдэнэ-Очир, Засаг дарга, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн тэргүүн Ш.Эрдэнэжаргал, Цагдаагийн тасгийн дарга Ц.Өлзийбаатар, СДЭ-ийн Өсвөр үе залуучуудын клиникийн эмч Э.Ундрахнаран, 1-р сургуулийн захирал А....

Тендерийн урилга бүгд