Хороод

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

хороодын бүрэлдэхүүн 

Тендерийн урилга бүгд