Хороод

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

хороодын бүрэлдэхүүн 

 

Хорооны нэр

 

Дарга

Гишүүд

1.

Нийгмийн бодлого хууль эрх зүйн хороо

Д.Мөнх-Эрдэнэ

С.Бат-Эрдэнэ, Ш.Эрдэнэжаргал, Д.Мөнх-Эрдэнэ, Д.Отгончулуун, Б.Буянтогтох, Ч.Намнансүрэн, Н.Наранцэцэг, Х.Эрдэнэбилэг, Л.Болорцэцэг

2.

Эдийн засаг, өмч, төсөв санхүүгийн хороо

Э.Жамбалсанжид

Х.Нэхийт, Ц.Сайхандэлгэр, М.Хашбаатар, О.Эрдэнэбаяр, Ш.Эрдэнэжаргал, И.Бүрэнбаатар, У.Гантөмөр, Р.Балдансамба, Э.Жамбалсанжид, Ц.Идэрзориг, Х.Эрдэнэбилэг, Н.Наранцэцэг, Ж.Занабазар, М.Цэвээнравдан, Б.Хуяг

3.

Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль орчны хороо

Б.Хуяг

Р.Балдансамба, Ц.Идэрзориг, Э.Жамбалсанжид, М.Цэвээнравдан, Б.Эрдэнэбаяр, Л.Болорцэцэг, Б.Хуяг, Б.Дэндэвсамба, У.Гантөмөр, Ц.Сайхандэлгэр, Ц.Машбат, Д.Отгончулуун, М.Мягмаржав

4.

Уул уурхай, дэд бүтцийн хороо

С.Бат-Эрдэнэ

С.Бат-Эрдэнэ, Б.Буянтогтох, И.Бүрэнбаатар, Б.Эрдэнэ-Очир,  М.Хашбаатар, Ч.Намнансүрэн, Ж.Занабазар, Б.Эрдэнэбаяр, Б.Дэндэвсамба

Тендерийн урилга бүгд