Аялалын маршрут

Аялалын маршрут -1

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/               Дэмчогийн хийд              Эрээтийн хийд               Цагаан толгойн хийд               Оюу толгой              Жуулчны бааз/хонох/              Ханбогд сум              Заган ой             Шар цав/ 5-6 төрлийн үлэг гүрвэлийн 15000 орчим мөр/  /Өдрийн хоол боолтоор/             Сүйхэнтийн чулуужсан модон ой              Малчин айл              Ханбогд сум /Хонох/               буцах 2 өдөр 2 шөнө

Аялалын маршрут -2

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/              Оюу толгой /Хонох/              Далайн дуулга, Жавхлантын хадны сүг зураг /аль нэгийг нь үзэх/              Хүрдэт агуй /Өдрийн хоол боолт/               Заган ой              Мангасын хүрээ               Гурван зээрдийн агуй              Буцах 3 өдөр 2 шөнө

Аялалын маршрут -3

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/               Дэмчогийн хийд              Эрээтийн хийд               Цагаан толгойн хийд               Оюу толгой              Жуулчны бааз/хонох/              Даланзадгад хот               Ёлын ам               Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/ Баян заг              Хавцгайтын хадны сүг зураг               Жуулчны бааз /хонох/              Хонгорын элс /Өдрийн хоол/              Баян төхөмийн нуур              Баяндалай сум              Дүнгэнээгийн хавцал              Даланзадгад хот /Хонох/             Буцах               Цогтцэций сум             Ханбогд сум              Ганц мод хилийн боомт              4 өдөр 3 шөнийн аялал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тендерийн урилга бүгд