Онцгой байдлын газар

Гал түймэр унтраах, аврах 66 дугаар анги

2018 онд Ханбогд сумд  “Гал түймэр унтраах, аврах 66-р анги” байгуулагдсан.

Зорилго:Гамшгийн эрсдлийн удирлагын тогтолцоог үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх

Удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах

Зорилт : Олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

Алба хаагчдын бие бялдар, мэргэжлийн ур чадвар, цэргийн сахилга, ёс зүйн төлөвшлийг  сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Бүтэц орон тоо: Ангийн захирагч дэслэгч Ц.Балжинням

Салааны захирагч, дэслэгчГ.Баярсайхан

Салааны захирагч, дэслэгч С.Еркенур

Ангийн нярав, багны засварчин дэд ахлагч Б.Мөнх-Эрдэнэ

Дуудлага хүлээн авагч дэд ахлагч Ц.Сарантуяа

Аврагч,Гал сөнөөгч ахлах ахлагч Ч.Отгонбаатар

Аврагч,Гал сөнөөгч Ахлагч С.Баттүвшин

Аврагч, Гал сөнөөгч дэд ахлагч З.Хүрэлбаатар

                                                     Р.Мөнххүрэл

                                                     Д.Баттогтох

                                                     Ц.Баатарсүрэн

                                                     Ч.Алтангадас

                                                     О.Баярсайхан

                                                     М.Төлеу

                                                     Э.Өлзийсүх

                                                     Г.Эрдэнэпүрэв

                                                     Н.Чанарав    

                                                     Ж.Өнөмөнх

                                                     Ө.Түвшинсанаа

                                                     Х.Отгонбат