ХАНБОГД СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ

Магадлан итгэмжлэгдсэн удаа

  1. 2005 онд 3 жил
  2. 2008 онд 3 жил
  3. 2011 онд 3 жил
  4. 2015 онд 3 жил
  5. Энэ удаа

Үйл ажиллагааны чиглэл:
     Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж  үйлчилгээ.

Үйлчлэх хүрээний хүн ам:

Нийт хүн ам 7403. Хөдөлгөөнт хүн ам 20000.Үүнээс цагаан хад/ боомт-140км/ 13000.  Хил залгаа орших Манлай /110км/, Цогтцэций /168км/,Баян-Овоо /110км/ сумын хүн амд.Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум/210 км/ Мандах сум /170км/

Түүхэн замнал

  • 1938 онд 3 ажилтан, 5 ортой Хүний бага эмчийн салбар байгуулагдаж байсан түүхтэй.
  • 1940 онд өнөөгийн Ханбогд суманд байрлаж сэрүүн дэнжид анхны хүн эмнэлгийн барилгыг барьж байжээ.
  • 1978 онд 15 ортой эмнэлгийн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулж ХИЭ салбар 2 их эмчийн орон тоотой болсон.
  • 2012 оноос СДЭ-н статусаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2015 оны 3 сард улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 50 ортой эмнэлгийн барилгыг хүлээн авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.

Барилга: 2015 онд ашиглалтанд орсон 5,4 тэрбумын  өртөгтэй 50 ортой эмнэлэг

Зорилго

Иргэдийн эрүүл мэндийг дээдэлсэн,  иргэн бүрт тэгш хүртээмжтэй ёс зүйтэй, чадварлаг мэргэжилтнээр хангагдсан , эрүүл ирээдүйг цогцлоогч шилдэг байгууллага байх

Алсын хараа

Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалдаг , дэмждэг , нэн тэргүүнд авч үздэг , хаана хэнд ч бэлэн хүртээмжтэй боломжийн өртөгтэй тогтвортой эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүргэдэг  , хувь хүний эрхэмсэг оршихуйг дээдэлсэн энэрэх сэтгэл хүндлэлээр дүүрэн чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг  чадварлаг хамт олон байх.

Тендерийн урилга бүгд