Жавхлант баг

Ханбогд сумын Жавхлант баг нь 1960 онд 3 баг, 7-р багийг нэгтгэж “Жавхлант” нэртэйгээр 65 өрх, 184 хүн амтай, 4300 гаруй малтай анх үүсгэн байгуулагдаж байсан. Ханбогд сумын Жавхлант баг нь Даланзадгадаас 260 км, Ханбогд сумын төвөөс баруун зүгт 75 км-т далайн түвшнээс дээш 920 метр өргөгдсөн Тавантолгой–Гашуунсухайт авто замын дагуу байрладаг. Хойд болон зүүн талаараа өөрийн сумын Гавилууд, Номгон багуудтай,  урд талаараа БНХАУ-тай, баруун талаараа Баян-Овоо сумын Хар заг багтай хиллэдэг.

Жавхлант багийн соёлын төв

Жавхлант багийн контор

Багийн төвийн хашаанд орох, гарах хаалгатай болов.

Багийн хашааны орох хаалганы төв хэсэгт  “ЖАВХЛАНТ БАГ” гэсэн бичиг бүхий хаалгыг иргэдийн хандив тусламжийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэв. Энэхүү ажил нь багийн иргэдээс өндөр үнэлгээ авч сэтгэл хангалуун байгаа нь харагдаж байна.

Багийн хаалганы зураг төсөл

Жавхлант багийн хаалгыг хийсэн байдал

Дээрх ажлыг хийхэд иргэдийн уриалан идэвхитэй хамруулж оролцоог чухалчилсанаараа давуу тал болсон. Цаашид бүтээн байгуулалтын ажлыг малчид, залуучуудын нөөц бололцоог ашиглан хийх боломж их байгааг энэ ажлын үр дүнд мэдсэн.

Багийн төвд өндрийн гэрэлтүүлэг хийв.

Багийн төвийн хашаан дотор 5 ширхэг “нарны энерги”-ээр ажилладаг өндрийн гэрэлтүүлэг хийж байгууллаа.

Тус Гэрэлтүүлэг нь тус бүр 100 Мв хүчин чадалтай бөгөөд өдөртөө нарны эрчим хүчнээс цэнэг хурааж шөнөдөө цагийн тохируулгаар ажилладаг байхаар шийдвэрлэсэн байна. Гэрэлтүүлгийн санхүүжилтыг Жавхлант багаас сумын ИТХ-д сонгогдсон хурлын төлөөлөгчид 100% өөрсдийн санхүүжилтээр шийдвэрлэж бүх төлөөлөгчид бие бүрэлдэхүүнээр ирж ажиллаж амжилттай гүйцэтгэлээ.

Гэрэлтүүлэг

Өндрийн гэрэлтүүлэг нь газраас дээш 8 метрийн өндөр төмөр шон дээр тогтоож байрлуулсан бөгөөд багийн төвд хурал, уулзалт, цуглаан, баяр ёслолын ажил зохион байгуулахад өнгө үзэмж нэмэгдүүлэхээс гадна шөнө оройн цагаар өндөр настан, иргэдэд үзэгдэх орчинг сайжруулсан тустай ажил болж чадсан билээ.

Багийн төвийн гэрэлтүүлэг

Энэ гэрэлтүүлгийг хийхэд 2.500.000 төгрөгийн төсөв зарцуулсан.

Цаашид багийн төвийн хашаанд тойруулаад бүрэн гэрэлтүүлэгтэй болох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Багийн иргэдийн саналд үндэслэн нийт иргэдийн хандив, хөрөнгө оруулалт хүч хөдөлмөр, нөөц бололцоог ашиглан хямд зардлаар чанартай гүйцэтгэх тал дээр анхаарах болно.

Жавхлант багийн хүндэт самбарыг хийж байршуулав.

Алдар гавьяагаараа үнэлэгдсэн хүндэт иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор багийн хүндэт самбарыг 2018.09.07-ны өдөр шинээр хийж Төр нийгмийн зүтгэлтнүүд, Хөдөө аж ахуйн алдартнууд, Спортын алдартнууд, Урлаг соёлын алдартнууд гээд нийт 98 алдартныг хүндэт самбартаа залсан ажлыг зохион байгуулав.

Жавхлант багийн хүндэт самбар

Хүндэт самбарт орсон нийт иргэдийн түүх намтрыг видео хэлбэрээр танилцуулга хийн багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр бүх иргэдэд танилцуулж хүндлэл үзүүлсэн.

Жавхлант багийн төвийн ойролцоо угтах цэг хийхээр төлөвлөн бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор тус ажил түр хугацаагаар хойшлогдсон. Угтах цэгийн зураг төсөл болон хийгдэж буй бэлтгэл ажлыг зургаар харуулбал:

Угтах цэгийн зураг төсөл

Өмч хөрөнгийн хадгалалт

Өмнөговь аймгийн төсөвөөр Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Ханбогд сумын Жавхлант багт шинээр өгсөн 6956354 төгрөгийн үнэ бүхий эд хөрөнгийг 100% үр ашигтай ашиглаж, бүрэн бүтэн байдлыг 100% эвдрэл гэмтэлгүй хадгалж хамгаалж байна. Мөн багийн засаг даргын үүрэгт ажлыг хүлээж авахад хүлээлцсэн эд хөрөнгийг бүрэн хариуцаж эвдэрч гэмтсэн эд хогшлыг нэг бүрчлэн засварлан хариуцлагатай ажиллаж байна.

Багт шинээр ирж буй эд хөрөнгө болон хуучин зүйлсийг нэг бүрчилэн бүртгэлжүүлж мэдээллийн сан үүсгэн бүрэн бүтэн байдал, чанарыг нь хувиар үнэлэн гаргаад байна.    

Эд хөрөнгийн батламж

Багийн төвийн тохижилт, соёлжилт, бүтээн байгуулалт, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт

2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил болгон зарласантай холбогдуулан багийн төвийн тохижилт, багийн нутаг дэвсгэрт бүтээн байгуулалт хийх ажлуудыг эрчимтэй зохион байгууллаа. Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл болох хүчтэй салхи шуурганд багийн төвийн гадна хашаа бүгд нурж унасан байсныг 2018 онд 2 удаа бүрэн засварлаж өнгө үзэмжийг нь сайжрууллаа.

Жавхлант багийн хашааг сэргээн засварлахдаа тус багийн төвөөр нүүрс тээвэр явуулдаг Гашуун сухайт авто зам ХХК-д хүсэлт явуулж 4000000 (дөрвөн сая) төгрөгийн дэмжлэг авч ажлыг гүйцэтгэсэн.

Тендерийн урилга бүгд