ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

2023/10/18
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

Ханбогд суманд Өмнөговь аймгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсэг ээлжит хурлаа хийлээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд