Ханбогд сумын 2023 оны төсөв

2023/08/09

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 2023 оны төсөв 

Ханбогд сумын 2023 оны төсөв   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд