ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСЛИЙГ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

2023/04/03
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСЛИЙГ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook