ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ISO 9001:2015 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГ АЖИЛЛАЛАА

2023/03/13

2023 оны 3-р сарын 9-10-ны өдрүүдэд ЗДТГазарт ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний баг өмнө өгсөн даалгаваруудын биелэлт, ажлын байрны эмх цэгч, үйл явцын зураглал болон бусад холбогдох ажлууд дээр зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаа.

ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ISO 9001:2015 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГ АЖИЛЛАЛАА  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook