ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ БАТАЛЛАА

2023/03/07
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ БАТАЛЛАА

Ханбогд сумын Засаг дарга төсвийн байгууллагуудын дарга эрхлэгч нартай 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, мөн багийн Засаг дарга нартай батламжийн гэрээ байгууллаа.

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ БАТАЛЛАА  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд