ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

2023/03/06
ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
 
“НУТГИЙН ХИШИГ” хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, ахмад, өрх толгойлсон эцэг эхийн хувиараа хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн байнгын ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас төслийн уралдааныг зарлаж байна.
Төслийг 2023 оны 03 сарын 10-ны өдрийн дотор харьяа сумын хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэнд өгнө үү.
Холбогдох утас: 88484445.
Ханбогд сумын ЗДТГ 203тоот өрөө
ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд