"СОЁМБО" СОНИН

2022/03/22

Батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд гарч буй Соёмбо сониныг танилцуулж байна.

"СОЁМБО" СОНИН  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook