Ажлын байрны зар

2022/01/27
Ажлын байрны зар

1.Засаг даргын Тамгын газарт дараах ажлын байранд урьж байна.

Тавигдах шаардлага:

1.Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол 

Дээд боловсролтой

 

Мэргэжил

Сэтгүүлч, сурвалжлагч, хэвлэл мэдээллийн чиглэлийн гэх мэт

 

Мэргэшил

 

Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр ажилласан бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

 

Ур чадвар

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ ашиглах чадвартай,

-мэдээ мэдээллийг боловсруулах бэлтгэх ур чадвартай байх,

-Дүн шинжилгээ хий чадвартай байх,    бичиг баримт боловсруулах, төлөвлөх, мэдээллэх,

Асуудлыг бүтээлчээр богино хугацаанд шийдвэрлэдэг байх, зохион байгуулах, хүнтэй ажиллах эв дүйтэй байх

Монгол хэл бичгийн дүрмийн чадвар эзэмшсэн байх

 

1.2. Тусгай шаардлага

 

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах ажлын ачаалал даах,

2. Бичиг хэрэг, Архивын туслах гэрээт ажилтан

Боловсрол

Дээд боловсролтой

Мэргэжил

Архивч, Түүхч, нарийн бичиг, хүний нөөц, хууль, эрх зүй гм

Мэргэшил

-Шаардлага тавихгүй

Туршлага

-Шаардлага тавихгүй

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх:

-Бичиж боловсруулах, зөвлөгөө өгөх,

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ ашиглах чадвартай, 

-Албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах

-Гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах

Асуудал шийдвэрлэх:

-Байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилтэд өөрийн ажил үүргийн оруулах хувь нэмэр, оролцоог ойлгодог

-Өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж чаддаг

Багаар ажиллах:

-Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах

-Багийн хүрээнд өөрт ногдсон үүргээ гүйцэтгэх

Бусад

-Монгол хэлний дүрэм, найруулга зүй, гадаад хэл, мэдээллийн технологийн ур чадвар

3.Багийн туслах  гэрээт ажилтан 

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол 

Дээд боловсролтой

 

Мэргэжил

Нийгмийн ажилтан,  Хүний нөөц, маркетинкийн менежер, олон нийтийн салбарын чиглэлийн мэргэжилтэй байх гэх мэт

 

Мэргэшил

Шаардлага тавихгүй

 

Туршлага

 

Нийгмийн ажилтан, хүний нөөцийн чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Ур чадвар

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ ашиглах чадвартай,

-статистик тоон мэдээ дүнг нэгтгэн боловсруулах

Дүн шинжилгээ хий чадвартай байх,    бичиг баримт боловсруулах, төлөвлөх, мэдээллэх,

 

1.2. Тусгай шаардлага

 

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах ажлын ачаалал даах,

4.Газрын туслах гэрээт ажилтан

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол 

Дээд боловсролтой

бакалавр

Мэргэжил

Газар зохион байгуулагч, Газрын кадастр,

 

Мэргэшил

 

Мэргэжлийн чиглэлээр

Туршлага

 

Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно

Ур чадвар

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ ашиглах чадвартай,

Autocad, ArcGIS, LM программ дээр ажиллах чадвартай байх

Дүн шинжилгээ хий чадвартай байх,    бичиг баримт боловсруулах, төлөвлөх, мэдээллэх,1.2. Тусгай шаардлага

 

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах ажлын ачаалал даах,

5. Жолооч

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол 

Бүрэн дундаас дээш

 

Мэргэжил

В.С.ангилалын жолооны үнэмлэхтэй

 

Мэргэшил

Мэргэшсэн жолооч байж болно

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

 

Ур чадвар

Автомашин техниктэй холбоотой анхан шатны завсар үйлчилгээ, оношлогоо хийх чадвартай байх

Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, аюулгүй ажиллагааг хангах,

1.2. Тусгай шаардлага

 

Харьцааны соёл, ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах ажлын ачаалал даах чадвартай байх,

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮССЭН ХҮМҮҮСИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

-Төрийн албан хаагчийн анкет
-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
-Жолооны үнэмлэхийн хуулбар
-4х6 хэмжээтэй гэрэл зураг 2 хувь
-Ажил орохыг хүссэн өргөдөл

 Анкет бүртгэл авах хугацаа: 2022/01/24 – 2022/02/14-нийг хүртэл
 Ханбогд сумын ЗДТГазар 101 тоот
 Утас: 88005757,89020599

 

 

Ажлын байрны зар  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд