Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн дагуу татварын хэмжээг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтоох тул малчид та бүхэн санал, хүсэлтээ багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга болон багийн Засаг дарга нарт ирүүлнэ үү.

2021/10/21

Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн дагуу татварын хэмжээг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтоох тул малчид та бүхэн санал, хүсэлтээ багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга болон багийн Засаг дарга нарт ирүүлнэ үү.

Утас:

86111711-Номгон багийн Засаг дарга У.Гантөмөр

89990645- Гавилууд багийн Засаг дарга Д.Эрдэнэцэцэг

88055445-Жавхлант багийн Засаг дарга Э.Жамбалсанжид

88644650-Баян багийн Засаг дарга М.Мягмаржав

89018876-Хайрхан багийн Засаг дарга С.Батбилэг

Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн дагуу татварын хэмжээг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтоох тул малчид та бүхэн санал, хүсэлтээ багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга болон багийн Засаг дарга нарт ирүүлнэ үү.   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд