“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ГАДНА ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ” болзолт уралдаан зарлагдлаа.

2021/09/14
Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Ханбогд сум дахь Цагдаагийн тасаг хамтран Орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл 2021 нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Ирээдүйгээ хамгаалъя” уриатайгаар “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ГАДНА ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ” болзолт уралдааныг зарлаж байна.
⏩Хамрах хүрээ: Иргэд, Төрийн байгууллага, ААНБ
⏩Шагналын сан:
I-р байр Мөнгөн шагнал, Өргөмжлөл үнэ бүхий зүйл
II-р байр Мөнгөн шагнал, Өргөмжлөл үнэ бүхий зүйл
III-р байр Мөнгөн шагнал, Өргөмжлөл үнэ бүхий зүйл
Жич: Уралдаанд оролцогчид бүтээлийн ямар нэг төрөлд баригдахгүй.
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ГАДНА ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ” болзолт уралдаан зарлагдлаа.   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх

Тендерийн урилга бүгд