ЭЗЭНГҮЙ ХАЯГДСАН 50 ГАРУЙ БОГ, БОД МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙН ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАН УСТГАЛЫН ЦЭГТ ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ.

2021/03/31

Гавилууд багийн Засаг Дарга Д.Эрдэнэцэцэг, МЭМТ-ийн эрхлэгч Гүндэгмаа, тус багийн малчин А.Наранцэцэг, Ю.Бархас, Х.Алтанцэцэг, Б.Даржаа, иргэн З.Отгонбаатар, М.Сумьяадорж мөн Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумаас ирж оторлож байгаа малчин өрх Г.Цэрэнбатын гэр бүл Гавилууд багын нутгаар явж эзэн хаягдсан бог, бод малын 50 гаруй сэг зэмийг цуглуулан устгалын цэгт төвлөрүүллээ. Малчид, оторчид өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан малын сэг зэмийг тээвэрлэн сумын төвд байгуулсан устгалын цэгт хаяна уу. 

Сэг зэмийн мэдээлэл хүлээн авах утас:

Ø  Номгон багийн засаг дарга

                              У.Гантөмөр - 86111711

Ø  Гавилууд багын засаг дарга      

                              Д.Эрдэнэцэцэг-89990645

Ø  Жавхлант багийн засаг дарга                                           

                                Э.Жалмбалсанжид 88055445

Ø  Баян багийн засаг дарга                                                   

                                М.Мягмаржав-88644650

Ø  Хөдөө аж ахуйн тасаг                                                        

                                О.Түвшинмөнх-99029059

Ø  Малын эрүүл мэндийн төв

                              Н.Мөнхзул  89944914

Зэрлэг ан амьтны үхэл хорогдлын мэдээ болон байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг сумын БОХУ байцаагч, Байгаль хамгаалагч нарт мэдээлнэ үү. 

                               Утас-99007269, 88043777, 88545444

ЭЗЭНГҮЙ ХАЯГДСАН 50 ГАРУЙ БОГ, БОД МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙН ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАН УСТГАЛЫН ЦЭГТ ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ.   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх