Иргэн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудад аймаг, сумын Засаг даргын захирамж, албан тоотыг танилцуулж байна. Та бүхэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж хэрэгжүүлж ажиллана уу.

2021/03/17
Иргэн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудад аймаг, сумын Засаг даргын захирамж, албан тоотыг танилцуулж байна. Та бүхэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж хэрэгжүүлж ажиллана уу.  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх

Тендерийн урилга бүгд