Засаг дарга Х.Нэхийт өнөөдөр “Оюу толгой” Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажлын хэсэг, холбогдох мэргэжилтнүүд болон сумын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй цахим хурал хийлээ.

2021/03/05

Засаг дарга Х.Нэхийт өнөөдөр “Оюу толгой” Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажлын хэсэг, холбогдох мэргэжилтнүүд болон сумын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй цахим хурал хийлээ.
Тус хурлаар Сум орон нутгийн Хүний нөөц бүрдүүлэлт, МСҮТ-ын сургалт, ажилгүй иргэдээ ажлын байраар хэрхэн хангах, иргэдээс ирсэн санал гомдлыг холбогдох газарт нь уламжлах, мөн 2021 онд хүний нөөц бүрдүүлэлтээр хамтран ажиллах талаар хэлэлцлээ.
Цаашид “Оюу толгой” ХХК нь сум орон нутагтай илүү ойр ажиллах талаар хэлэлцэн тодорхой хугацааны дараа дахин хуралдахаар төлөвлөлөө.

Засаг дарга Х.Нэхийт өнөөдөр “Оюу толгой” Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажлын хэсэг, холбогдох мэргэжилтнүүд болон сумын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй цахим хурал хийлээ.  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх