Соёлын биет бус өвийг хамгаалах Үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Үлэмжийн Чанар Соёлын Төв-ийн дэргэдэх "Галба биелгээ" бүжгийн дугуйлангаас бий биелгээ, ардын бүжгийн тухай цахим сургалт, хичээлийг цувралаар хүргэж байна.

2021/02/24
Соёлын биет бус өвийг хамгаалах Үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Үлэмжийн Чанар Соёлын Төв-ийн дэргэдэх "Галба биелгээ" бүжгийн дугуйлангаас бий биелгээ, ардын бүжгийн тухай цахим сургалт, хичээлийг цувралаар хүргэж байна.  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд