цаг үеийн мэдээлэл

2020/12/24

Хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах, үйл ажиллагааг дэмжих, хөгжил хамгааллыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сумын хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжид бүртгэлтэй 68 иргэндээ өвлийн хэрэгцээний нүүрсийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох ажлыг сумын ЗДТГазар зохион байгуулан ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 9 хүнд тус бүр 1тн нүүрс хүлээлгэн өглөө. /1хүнд 1тн угаасан нүүрс/ 

ИТХурал, ЗДТГазар

цаг үеийн мэдээлэл  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook