Цэрэг, техникийн бүртгэлийг зохион байгуулах тухай

2020/12/24

 Батлан хамгаалах сайдын "Цэргийн бүртгэл явуулах журам батлах тухай", 2017 оны а/331 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэн, 2021 оны цэрэг, техникийн бүртгэлийг сумдад 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийг дуустал сумын Засаг даргын Тамгын газрын өрөөнд бүртгэнэ.

Утас:88899013,88899014

Цэрэг, техникийн бүртгэлийг зохион байгуулах тухай  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook