Ханбогд сумын ирээдүйн эрчим хүчний талаар Засаг даргын орлогч Б.Хуяг

2020/02/10
Ханбогд сумын ирээдүйн эрчим хүчний талаар Засаг даргын орлогч Б.Хуяг  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook