Ханбогд сумын ард иргэддээ 95 жилийн ойгоо угтаж сумынхаа өнгө үзэмжийг сайжруулсан ШИЛДЭГ ТОХИЖИЛТТОЙ БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ, АЙЛ ӨРХ болж ажиллахыг УРИАЛАХ НЬ:

2019/06/07
Ханбогд сумын ард иргэддээ 95 жилийн ойгоо угтаж сумынхаа өнгө үзэмжийг сайжруулсан ШИЛДЭГ ТОХИЖИЛТТОЙ БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ, АЙЛ ӨРХ болж ажиллахыг УРИАЛАХ НЬ:
Ханбогд сумын ард иргэддээ 95 жилийн ойгоо угтаж сумынхаа өнгө үзэмжийг сайжруулсан ШИЛДЭГ ТОХИЖИЛТТОЙ БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ, АЙЛ ӨРХ болж ажиллахыг УРИАЛАХ НЬ:  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook