Төрийн алба хаагчдын сахилга хариуцлагын зөвлөлгөөн. Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил. 2019

2019/05/16
Төрийн алба хаагчдын сахилга хариуцлагын зөвлөлгөөн. Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил. 2019

Монгол улсын Засгийн газраас 2019 оныг Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарлаж тус жилийн хүрээнд Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээр төрийн үйлчилгээг хүргэн явуулдаг бүх төрийн байгууллагуудыг хамруулсан "ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ"-ны жилийн нээлт буюу Сахилга хариуцлагын зөвлөлгөөнөө хийлээ. Тус арга хэмжээнд зориулж урлаг спорт аялалын арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Төрийн алба хаагчдын сахилга хариуцлагын зөвлөлгөөн. Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил. 2019  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх