ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО-2019 ӨДӨРЛӨГ ХАНБОГД СУМАНД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2019/05/01
ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО-2019 ӨДӨРЛӨГ ХАНБОГД СУМАНД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ШҮҮХ, ЦАГДАА, ПРОКУРОР, НОТАРИАТ, ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАР ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦОЖ ИРГЭДЭД НЭГ ДОРООС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО-2019 ӨДӨРЛӨГ ХАНБОГД СУМАНД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook