ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ҮЙЛДВЭРЖИЛТ-г дэмжих жил СОЁЛ-г дэмжих жил 2019 он Өмнөговь аймаг Ханбогд суманд

2019/05/01
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ҮЙЛДВЭРЖИЛТ-г дэмжих жил СОЁЛ-г дэмжих жил 2019 он Өмнөговь аймаг Ханбогд суманд
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ҮЙЛДВЭРЖИЛТ-г дэмжих жил СОЁЛ-г дэмжих жил 2019 он Өмнөговь аймаг Ханбогд суманд  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх

Тендерийн урилга бүгд