ХАБЭА чиглэлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа болж жилийн төлөвлөгөө болон сарын төлөвлөгөөг танилцууллаа

2019/04/10
ХАБЭА чиглэлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа болж жилийн төлөвлөгөө болон сарын төлөвлөгөөг танилцууллаа

Засаг даргын орлогч Б.Хуяг тэргүүнтэй сумын ХАБЭА-н салбар зөвлөлийн зүгээс 2019 оны хийх ажлын төлөвлөгөө болон сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байгууллагын ажилчид дарга эрхлэгч нарт мэдээлэл өгч нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тус нээлтийн үеэр Үлэмжийн чанар соёлын төвийн морин хуурч тоглолт үзүүлж, Хан дизел ОНӨААТҮГ, Хот тохижилт ОНӨААТҮГ-ын ажилтан нарт хамгаалалтын хэрэгсэл гардуулан өгч ажиллаа.

ХАБЭА чиглэлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа болж жилийн төлөвлөгөө болон сарын төлөвлөгөөг танилцууллаа  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Тендерийн урилга бүгд