Төлчин хүүхэд аяны хүрээнд Ханбогд сумын Засаг даргын дэргэдэх залуучуудын зөвлөл хамтран тус аяныг зохион байгуулж байна.

2019/04/01
Төлчин хүүхэд аяны хүрээнд Ханбогд сумын Засаг даргын дэргэдэх залуучуудын зөвлөл хамтран тус аяныг зохион байгуулж байна.

ТӨЛЧИН ХҮҮ АЯН

Төлчин хүүхэд аяны хүрээнд Ханбогд сумын Засаг даргын дэргэдэх залуучуудын зөвлөл хамтран тус аяныг зохион байгуулж байна.  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх

Тендерийн урилга бүгд