СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВҮҮД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАГДЛАА

2018/12/11
СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВҮҮД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАГДЛАА

2018 он Бүтээн байгуулалтын жил, салбарын хувьд "Эрүүл мэндийг дэмжих жил" байсан. 2019 оныг салбарын хувьд "Соёлыг дэмжих жил" болгон зарлаж буйтай холбоотой Номгон, Ноён, Булган, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдын соёлын төвүүдэд болон аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрт өсгөгч, фульт, гэрэл, суурин болон зөөврийн компьютер гэх мэт нэн хэрэгцээтэй техник хэрэгсэл, тавилга эд зүйлсийг "Бид хамтдаа" аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд шийдэж өглөө.

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВҮҮД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАГДЛАА  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх

Тендерийн урилга бүгд